پنج شنبه، 1 مهر 1400

ثبت نام دوره های آموزشی بورس گردان
نمودار زنده قیمتهای جهانی
تابلوی زنده چرخشی بورس

مطالب جدید

بررسی وضعیت کلی بازار 1399/11/25

پس از ناتوانی شاخص کل از عبور از منطقه 1450000 بازار به طرز فرسایشی رو به افول گذاشت و تا سطح 1130000 این نماگر بازار پایین آمد و دوبار این سطح را تست کرد که با برگشت از این سطح ظاهر تکنیکالی آن به الگوی برگشتی کف دوقلو شبیه است که برای تکمیل این الگو ...

  بازپخش دوره حسابداری در بورس استاد نیکنام (جلسه ششم)

  بازپخش دوره حسابداری در بورس استاد نیکنام (جلسه پنجم)

  بازپخش دوره حسابداری در بورس استاد نیکنام (جلسه چهارم)

  بازپخش دوره حسابداری در بورس استاد نیکنام (جلسه سوم)

  بازپخش دوره حسابداری در بورس استاد نیکنام (جلسه دوم)

  بازپخش دوره حسابداری در بورس استاد نیکنام (جلسه اول)